Kokmateriāli

Ja būvējat saunu pats ...

Ja vēlaties būvēt saunu paša spēkiem, arī šajā gadījumā varam Jums līdzēt, piedāvājot augstvērtīgus mūsu gatavotos koka materiālus ( apses, melnalkšņa, liepas, oša, kļavas, priedes, egles un citus ):

 Apdares dēļi izgatavoti pēc Somu standarta - STP ar tam atbilstošām prasībām.

 Uzdrošinieties un būvējiet saunu paši!